Uslovi korišćenja i Garancija kvaliteta

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu prezentaciju.

 

Opšti uslovi
1. Nakon prijema narudžbe putem sajta ili telefona, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.
2. Nakon potvrde narudžbe  od strane kupca, narudžba je neopoziva.
3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
4. U slučaju bilo kakve promene, prodavac je dužan da obavesti kupca.
5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku ne odnose se na potvrđene narudžbe.
6. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbe.

Garancija kvaliteta

 1. Za dušeke ORNEO proizvođač daje garanciju na jezgro dušeka. Rok važenja garancije za sve dušeke je 24 meseca.
 2. Proizvođač garantuje da će proizvod valjano služiti svojoj nameni ukoliko ga budete koristili u skladu sa datim uputstvima.
 3. Proizvođač garantuje da će u garancijskom roku otkloniti eventualne manjkavosti ili nedostatke na proizvodu.U slučaju vraćanja, kupac je dužan da proizvod upakuje i zaštiti, kako bi ga valjano pripremio za transport.
 4. Rok za otklanjanje grešaka u garancijskom roku je 45 dana od dana prijema reklamacije.
 5. Reklamacija mora biti predata u pisanoj formi.
 6. Garancija važi od dana kupovine proizvoda.

Garancija ne važi:

 1. Ukoliko se ustanovi da je kupac proizvodom rukovao nepravilno i na neodgovarajući način.
 2. Ukoliko kupac prilikom reklamacije ne priloži kopije računa, propratno pismo i pripadajući garancijski list sa datumom prodaje i pečatom prodavca.
 3. Uz normalnu upotrebu dušeka, materijali unutar dušeka ostaće nepromenjeni. Debljina odnosno tvrdoća dušeka uz normalnu upotrebu može se smanjiti do 15 % što je posledica prilagođavanja dušeka te se ne smatra fabričkom greškom. Ovakvo smanjenje smatra se za normalno, pa za tu vrstu smanjenja tvrdoće ne priznaje reklamacija.

Nezadovoljstvo proizvodom

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija koju možete preuzeti OVDE.

NAPOMENA: Ovo pravo od odustanka od ugovora ne odnosi se na kupovinu u prodavnicama s obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija.

 • pozovite broj telefona 062 227 778 i procedura za vraćanje proizvoda će vam biti detaljno objašnjena
 • ili pošaljite e-mail sa Vašim zahtevom na e-mail adresu info@orneo.rs

6. Vraćanje proizvoda kupljenog u našim prodavnicama vrši se shodno Članu 56 Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS 62/2014) Reklamacije se izjavljuju u PJ-Prodavnici u kojoj je roba kupljena od strane Potrošača.

Lica ovlašćena za prijem reklamacije su svi zaposleni u PJ-Prodavnici.

Reklamacija može da se izjavi usmeno, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.

Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija za svaku PJ-Prodavnicu i dužan je da je čuva dve godine od dana podnošenja reklamacije Potrošača.

Prodavac izjavljuje će u svemu poštovati odredbe člana 56 Zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija.

 

Privatnost
Podaci registrovanih korisnika biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Podaci se neće koristiti u druge svrhe i neće biti ustupani trećim licima, osim u slučajevima teškog kršenja pravila Portala a izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je Portal obavezan da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražom organu ili delovanjem  nezakonitih aktivnosti korisnika. Prikupljene podatke Portal može koristiti za vlastitu evidenciju i istraživanja, a u svrhu poboljšanja rada Portala i pružanju što boljih i kvalitetnijih sadržaja korisnicima.Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu potrebni su nam ime Vaše firme, ime i prezime kontakt osobe, adresa, PIB, e-mail, telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe.Ukoliko želite da koristite servis e-mail novosti, potrebna nam je Vaša e-mail adresa. Ukoliko ne budete želeli da primate obaveštenja takve vrste, u svakom trenutku se možete ispisati i Vaša e-mail adresa biće izbrisana.
Pristanak na Pravila i uslove korišćenja

Samim činom korišćenjem  ovog portala korisnik prihvata pravila i uslove korišćenja sajta  i nikakav poseban pristanak nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali.
Korisnici portala se obavezuju da se redovno informišu o eventualnim promenama.

Orneo Dušeci i Kreveti o kojima sanjate! | orneo.rs
Reset Password